Våra bostäder

Asplunds Fastigheter kan erbjuda ett boende med hög boendekvalite. Alla byggnader är välbelägna i centrala Örebro och Kumla. Våra bostäder är väl underhållna och och har en god standard. Byggnaderna är från olika åldrar men alla våra äldre byggnader är ombyggda till dagens krav på god standard 
 
 

Fastighetstekniker
Du hittar din fastighetstekniker samt uthyrningsansvarig på respektive bostadsadress (se menyn till vänster).
© Asplunds Fastigheter. Ribbingsgatan 11, 703 63 ÖREBRO. 019-100 100.