Köpmangatan

Välkommen till Asplunds fastigheter

En byggnad är beroende av en gedigen grundläggning. Ett minimum torde vara fyra grundstenar för att byggnaden ska stå stadigt och ge ägaren en rimlig och förväntad avkastning under husets livslängd.

Detta synsätt skulle kunna appliceras på Asplunds Fastigheter AB - vi har fyra gedigna hörnstenar som gör att bolaget fortfarande efter drygt 75 år ligger i framkant.

Vår första hörnsten är vårt bostadsinnehav - ca 700 lägenheter i goda lägen och med en bra lägenhetssammansättning.

 
Vår andra hörnsten är våra kommersiella lokaler - ca 25 000 kvm kontor och butikslokaler med utmärkta centrala lägen i Örebro.

 
Vår tredje viktiga hörnsten är vår personal - mycket kompetenta och skickliga byggare, ingenjörer, ekonomer och inte minst våra fastighetstekniker som ser till att det praktiska i våra byggnader fungerar som våra hyresgäster förväntar sig.
 
Den fjärde hörnstenen är vår lokala förankring, vårt kunnande om den marknad vi är verksamma i och vårt goda namn som fastighetsaktör i Örebro.

 
En byggnad behöver både löpande och periodiskt underhåll för att fungera under den förväntade livslängden. Så är det naturligtvis också med våra fyra hörnstenar - nya bostäder produceras, lokaler för olika verksamheter anpassas fortlöpande till våra hyresgästers behov, genomförda fastighetsförvärv innebär att fastighetsbeståndet växer, personalen vidareutbildas för att möta nya myndighetskrav och utveckling på olika områden, t ex inom energi- och miljösektorn.

© Asplunds Fastigheter. Ribbingsgatan 11, 703 63 ÖREBRO. 019-100 100.